จำนวนผู้เข้าใช้งาน ณ ขณะนี้ 117 ราย
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ วันที่ 28/2/2567
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวอร์ชั่น 3.6
ค้นหาตาม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) สาขาที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) สาขาที่
ชื่อผู้ประกอบการ ฯ   นามสกุล

  * ดูประวัติ หมายถึง ประวัติของผู้ประกอบการฯ ที่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเลิกประกอบกิจการมาแล้ว 1 รอบขึ้นไป หรือมีการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีการยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    1 รอบ หมายถึง มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
  * ระบบงานนี้แสดงผลได้ดีกับ IE8, IE9, Firefox และ Google Chrome กรณีที่ใช้ IE แล้วมีปัญหาไม่มีการแสดงผลข้อมูล โปรดอ่านคำแนะนำ คำแนะนำ