จำนวนผู้เข้าใช้งาน ณ ขณะนี้ 358 ราย
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ วันที่ 11/8/2565
ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวอร์ชั่น 3.3
ค้นหาตาม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) สาขาที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (10 หลัก) สาขาที่
ชื่อผู้ประกอบการ ฯ   นามสกุล

* ดูประวัติ หมายถึง ประวัติของผู้ประกอบการฯ ที่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเลิกประกอบกิจการมาแล้ว 1 รอบขึ้นไป หรือมีการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีการยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   1 รอบ หมายถึง มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม